Erasmus+

Chcesz wysoką jakość studiów w Polsce uzupełnić o doświadczenie nauki na zagranicznej uczelni? A możesz chcesz odbyć wakacyjne praktyki zawodowe w jednym z krajów europejskich? Jeśli tak – program ERASMUS+ jest idealnym wyborem.

CZYM JEST ERASMUS +?

erasmusJest to program umożliwiający uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, finansowanych przez Unię Europejską. Możesz więc przez semestr lub cały rok akademicki studiować na wymarzonej zagranicznej uczelni. WSTiE od lat dba o umiędzynarodowienie swoich działań, dlatego posiada jedną z najszerszych sieci partnerstw. Czekają na ciebie uczelnie wyższe m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech czy Francji.

CO ZYSKAM, WYJEŻDZAJĄC?

Zagraniczne studia to nie tylko okazja do sprawdzenia, jak wygląda nauka w innych krajach Unii Europejskiej. To unikatowa okazja do poszerzenia wiedzy, zyskania nowej perspektywy, a także praktycznej nauki języka obcego. Podczas wyjazdów studenci poznają nową kulturę i nawiązują wartościowe znajomości, dzięki którym w przyszłości mogą realizować projekty zawodowe. Wielu naszych studentów podczas wyjazdów odkrywa uroki lokalnej architektury, natury oraz kulinariów, a swoje doświadczenia wykorzystują, pisząc innowacyjne prace dyplomowe lub ukierunkowując karierę.

JAK ZORGANIZOWAĆ WYJAZD?

Wszyscy studenci wyjeżdżający na studia i praktyki zagraniczne mogą liczyć na wsparcie ze strony Uczelnianego Koordynatora Erasmus+, Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk oraz w przypadku sytuacji nadzwyczajnych – również oddelegowanej przez uczelnię kadry dydaktycznej. Każdy student traktowany jest indywidualnie, zgodnie z jego oczekiwaniami i predyspozycjami. Otrzymuje wsparcie podczas przygotowywania dokumentacji oraz organizacji całego wyjazdu – zakwaterowania, przejazdu itd. Także podczas pobytu na mobilności student jest pod stałą opieką Koordynatora/Pełnomocnika ds. praktyk – zawsze wie, że może się skontaktować i otrzymać wsparcie. Przebieg studiów/praktyki jest monitorowany za pomocą cyklicznych raportów od studentów, którzy przebywają na mobilności, oraz kontaktów z opiekunami ze strony instytucji przyjmujących.

JAKIE SĄ ZASADY?

  • Wybór studentów i pracowników do udziału w międzynarodowych projektach odbywa się w sposób uczciwy, przejrzysty, spójny i udokumentowany.
  • Uczelnia zapewnienia równy dostęp i szanse potencjalnym uczestnikom ze wszystkich środowisk, zwracając szczególną uwagę na włączenie osób o mniejszych szansach.
  • WSTiE zapewnia pełne, automatyczne uznawanie wszystkich punktów ECTS (w oparciu o europejski system transferu i akumulacji punktów) uzyskanych za efekty uczenia się, osiągnięte w zadowalający sposób podczas okresu studiów / szkolenia za granicą, w tym podczas mieszanej mobilności.
  • Akademickie Biuro Karier zapewnia wysoką jakość mobilności WSTiE, a wszyscy przybywający i wyjeżdżający studenci oraz wykładowcy zainteresowani Programem Erasmus + otrzymają niezbędne informacje na temat możliwości studiowania za granicą, uniwersyteckich partnerów, okresów rekrutacji, aspektów finansowych, kursów oraz kwater.

Chcesz wziąć udział w rekrutacji? Masz dodatkowe pytania?

Napisz: abk@wste.edu.pl

Skip to content